Vluchtelingenoplossing (2)

Westerlingen onderschatten de haat…
Wij onderschatten de haat jegens ons, omdat we haar niet begrijpen. Wij begrijpen niet dat de waarden die wij aanhangen soms bij andere culturen op onbegrip stuiten.
Anders gezegd, verworvenheden als vrijheid, bijvoorbeeld van meningsuiting, en gelijkheid, bijvoorbeeld tussen man en vrouw, zijn voor ons zó vanzelfsprekend, dat we niet eens bij de mogelijkheid stílstaan, dat iemand met een andere achtergrond ze van de hand zou willen wijzen.

“Nog niets aan de hand,” zal u misschien zeggen, “vrijheid, blijheid, nietwaar!?”
Nou, dan heeft u buiten de waard gerekend – de waard die luisterde naar de naam Osama. Die vond de Islam maar een ingekakt zooitje; zo zou er nimmer wat terechtkomen van de wereldwijde verbreiding van “het ware geloof”. Hij zon dan ook op manieren om de (externe) jihad der mohammedanen aan te wakkeren. Hij besloot dat daarvoor 1. een gemeenschappelijke vijand nodig was en 2. martelaren.

Het experiment met de Russen was helaas op niets uitgelopen…
De Russen waren weliswaar – na enige provocatie – een paar landen binnengevallen om “orde op zaken” te stellen, maar… de rest van de (ongelovige) wereld schaarde zich (met John Rambo voorop) prompt achter die islamitische landen, in plaats van achter de Russen. Ja, maar… dát was de bedoeling niet!
Nee, Osamaatje behoefde een andere idioot van wereldformaat om de heilige oorlog uit de lappenmand te krijgen. Welnu, het zat hem enorm mee; het toeval wilde namelijk, dat De Vrije Wereld zich gedurende tweemaal vier jaar liet leiden door een zwakzinnige met een minderwaardigheidscomplex – een ventje dat de wereld wilde bewijzen dat het beslist geen lafheid was geweest waarom hij zijn snor gedrukt had gedurende de Vietnamoorlog.
De man liet(!) na de provocaties op 9/11 onverveerd en zonder aanziens des persoons een aantal landen binnenvallen onder het mom van “wij moeten daar democratie installeren”. Het kwam niet bij hem op dat hij als president van een land dat in Midden- en Zuid-Amerika tal van dictators in het zadel had geholpen en/of gehouden, misschien niet de aangewezen persoon was om als democratische moraalridder een kruistocht te gaan lopen ontketenen. Ook zijn Europese kruisridders stonden er heel eventjes niet bij stil dat zij, die met tal van dictators (nog ná Hitler en Mussolini) gemene zaak gemaakt hadden (of hen tenminste gedoogd), misschien ietsje minder hoog van de democratische toren dienden te blazen…

Het maakte Osama allemaal niet uit; zolang het zaad van de haat maar gezaaid werd, was het hem goed.
Hij werd op zijn wenken bediend; de regio raakte dermate gedestabiliseerd, dat in een soort domino-effect de ene na de andere regering, waar kerk en staat veelal gescheiden waren, het loodje legde. En het gaat maar door en het houdt niet op…

Natuurlijk zijn er plenty vredelievende mohammedanen met kleine kinderen, die bij hun eige dachten, toen de bommen rondom barstten: “Weet je wat jelui kenne doen met je jihad en met je heilige oorlog? Stop ze maar in jullie reet! Wij gaan wel ergens anders naar toe, waar we een normaal bestaan kunnen opbouwen!”
En wat dóen we met die mensen?
We stoppen ze in concentratiekampen, die we heel eufemistisch “opvangcentra” noemen…

Wees nou eerlijk, als u en ik op het idee zouden komen te emigreren naar Syrië, zouden we rekenen op Syrische buren. Waar of niet!? We zouden noodgedwongen (doch allemaal ingecalculeerd vooraf) de taal leren spreken en schrijven, en alles uit de kast halen om de omgeving onze goede wil te tonen, teneinde als lid van de gemeenschap geaccepteerd te worden…
Okee, in de eigen huiselijke kring misschien een kaarsje met Kerstmis – om onze komaf niet te verloochenen. Welja!
Waar we echter níet op zouden rekenen, is een Hollands ghetto, waar we ons prima kunnen redden in het Hooghaarlemmerdijkjes, waar iedere dag gestampte pot op het menu staat, waar we ouderwets kunnen blijven klagen en kankeren (“Rare jongens, die Syriërs, vind je niet!?”) en waar een Nederlands-hervormde én een katholieke kerk reeds in aanbouw zijn.

Daarom zeg ik…
Doe dat nou niet! Laat de opvang van vluchtelingen in Europa in godsnaam(!) níet aan de hogere overheid over, want… die vormt ghetto’s, steekt er een lont in en legt er een doosje lucifers naast!
Kortom, posthuum zet Osama de politiek in de Westerse wereld nog steeds naar zijn hand; het doet precies wat hij nodig achtte!

Laten we nou gewoon elke gemeenschap in Europa vragen, of ze een plekkie hebben voor hooguit(!) één vluchtelingengezin. Die dorpen, stadswijken e.d. gaan allemaal in de hoge hoed en elk gezin-in-nood mag één(!) plaatsnaam trekken…
Dat geldt andersom dus ook; elke gemeenschap die zich aanmeldt, mag één gezin opvangen, teneinde kliek- en ghettovorming te voorkomen. Die mensen willen tenslotte alleen een plek waar ze op kunnen krabbelen, om weer op eigen benen te staan.

Pas wanneer geen enkele gemeenschap zich meer aanmeldt, zo van “Wij hebben nog wel een leeg optrekje!”, dán is Europa écht vol. Maar ik schat, dat het nog heel lang gaat duren, voordat ‘t zover is…
Hè?
Ja hoor, you may say I’m a dreamer…

Dit vind je misschien ook leuk...