Verdraagzaamheid in Iberië

Daar waar in Nederland (als ik het me goed herinner) het gesprek pas echt goed op gang kwam als men ontdekte dat men van mening verschilde, is het in Portugal op zo’n moment meteen over en uit…
Je mag het wel met elkaar eens zijn, maar niet oneens. In dat geval draait men je meteen de rug toe en praat – als het een béétje meezit tenminste – nooit meer tegen je.
Bij voorkeur staken ze je eigenlijk nog in de brand, maar dat mag niet meer… sinds Kyoto.

Nee, maar… hoe meer ik die trekjes ontdek, des te minder verbaast het me dat Iberië de bakermat was van de Inquisitie
Verdraagzaamheid is hier slechts een woord in het woordenboek.

Dit vind je misschien ook leuk...