Tútsje my jitris

Tútsje my
Tútsje my jitris
Krekt oftsto nei dizze nacht my nea wer sjen silst
Tútsje my
Tútsje my jitris
Mei’t ik in foarriedsje haw asto der net bist

Tútsje my
Tútsje my jitris
Krekt oftsto nei dizze nacht my nea wer sjen silst
Tútsje my
Tútsje my jitris
Mei’t ik in foarriedsje haw asto der net bist

Ik wol dy fiel’ yn myn earms
My sjen yn dyn eagen
En dy by my hâlde
Ferjitte datst altemets moarn
Al om fierrens bist
En ik grôt mei krôde

Tútsje my
Tútsje my jitris
Krekt oftsto nei dizze nacht my nea wer sjen silst
Tútsje my
Tútsje my jitris
Mei’t ik in foarriedsje haw asto der net bist

Tútsje my
Tútsje my jitris
Mei’t ik in foarriedsje haw asto der net bist
Mei’t ik in foarriedsje haw asto der net bist


[skreaun fan Consuelo Velázquez]

Bésame
Bésame mucho
Como si fuera esta noche la última vez
Bésame
Bésame mucho
Que tengo miedo a verte … perderte después

Bésame
Bésame mucho
Como si fuera esta noche la última vez
Bésame
Bésame mucho
Que tengo miedo a verte … perderte después

Quiero tenerte muy cerca
Mirarme en tus ojos
Verte junto a mí
Piensa que talvez mañana
Yo ya estaré lejos
Muy lejos de ti

Bésame
Bésame mucho
Como si fuera esta noche la última vez
Bésame
Bésame mucho
Que tengo miedo a verte … perderte después

Bésame
Bésame mucho
Que tengo miedo a verte … perderte después
Que tengo miedo a verte … perderte después

Dit vind je misschien ook leuk...