Trekken aan een dood paard

Tijdverlies is… iets te willen uitleggen aan mensen die niet de ambitie, noch de intentie hebben het te willen begrijpen.

You may also like...