Trankyl, jonge!

Juster lies ik earne — wêre wit ik net mear — dat it Russyske wurd ´doerak´ troch seemanstaal nei Fryslân slagge is.

Moai, net!

Sa bin ik der ek fierhinne wis fan, dat ‘quinta’, it Portegeeske wurd foar in (boere)hûs, allyksa yn it Grinslânsk bedarre is: “Nije kwinte, mien jong?”

En fansels is ús wurd foar ‘tuike oan’ by dyselde seewei lâns yn it Portegeesk telâne kommen: “Tranquilo, pá!” 😉

Wat ik my noch al ôffreegje is, oft ús âlde pake him basearre op it Portegeeske wurd ‘cagadores’ (= skiters) as er tsjin my sei: “Nuvere kakkedoaris!” 🙂

Dit vind je misschien ook leuk...