Sinterske gebedsgenêzer

Freget Dauwe: Wie dy gebedsgenêzer noch wat, ju, dêr’tst juster hinne west hast?

Anderet Romke: Och godskes nee, jonge! Dy keardel wie gjin skop foar de kloaten wurdich! Sels in man yn in rolstyoel is healwei de seal út rûn!

Dit vind je misschien ook leuk...

2 reacties

  1. D.f.d.Meulen schreef:

    Ik laitsje mii sawhat dea.’
    MoàTsty what iin-hôlde?

  2. Jaap Slager schreef:

    Ik sil my wat ynhâlde, want ik bin der net hielendal wis fan wat it risseltaat wêze sil as Dauwe him twaris heal-dea laket 🙁