TO BLOG OR NOT TO B... Site

De Kening

In wiis man sei: Flean der net te rimpen yn!Mar ik rin de kâns dat ik fuort slij bin nei dij Nee, myn skat, nee, ik doch dat net mei sin,Want hoe komt men...

myn wiif-my wife-mein Weib

Bist hjir altyd wolkom, leaveFynst by my in harkjend earWêr’t ik dan ek mei dwaande binDat komt wol in oare kear Bist hjir altyd wolkom, leaveWêr oft ik hjoed ek hinne feardêr haw ik...

in nije hjerst, in nij útein

Wat krimmenearje wy wat ôf, net, as wy sûn binne en der winliks neat te kleien is. Dêr kriget men earst belul ta as dingen wat oars rinne as oars. Dat kaam ús oer...

Positief blijven

‘Proef jij die wijn eens,’ gebied ik mijn eega bij het avondmaal.‘Net water,’ luidt haar oordeel.‘Vind ik ook,’ beaam ik.Heb ik weer: Jaap verandert wijn in water! Niet iets waarmee je de gevierde gast...

Endemolsk (1)

F: Wêrom skriuwt Jaap eigentlik yn it Frysk, as Jaap foar syn deistich wurk yn oare talen skriuwt – meast yn it Nederlânsk? A: Dat lêste wurd fljucht my de kop fuort al fan...

Jonasse of jonast wurde

In Portugeeske kommentator fan Eurosport fûn dat Vingegaard juster net kollegiaal wie njonken Roglic troch op de lêste klim út te naaien. Dat fûn ik wat in nuver sizzen. As in team sa manmachtich...