McRushmore

Politiek. Weet u nog hoe ´t was?

Het kwam er grosso modo op neer dat de economisch sterken stemden op de partij die de status quo in stand wilde houden, en de zwakkeren op de partij die hem wilde veranderen.

Lekker overzichtelijk.

Die trend werd even onderbroken door iemand die dat maar gepiel op de vierkante meter vond – nu eens de een aan de macht, dan weer de andere – en die streefde naar absolute macht. Hij bracht de sterken en zwakken samen in het geweer tegen de allersterksten en allerzwaksten. Kijk, dan heb je een beetje basis. Zo begon Das Dritte Reich.

“Dat nooit meer!” riepen we daarna in koor.

Werd dat een trend? Nou, nee!
“Dat nooit meer” heb ik ´t over, hè – voor het goede begrip – want Hitler´s Endlösung sloeg aan als een tierelier. Vraag maar aan de Oeigoeren in China of aan niet-witte Amerikanen en Mexicaanse “immigranten”. Die laatsten worden zo genoemd omdat de meeste Amerikanen vergeten zijn dat die mensen daar altijd al woonden. Met andere woorden, they do not remember the Alamo – ze hebben Sint-Anne aan de vergetelheid prijsgegeven. Ja, denk daar maar even over na!

Wat dies ook zij, de huidige leider van de “vrije” wereld doet het nog slimmer als Hitler – hij heeft de allersterksten ook bij zijn basis betrokken. Dan houd je nog ´ns wat over, nietwaar! Bovendien wou hij zichzelf en zijn vriendjes niet buiten de muur sluiten.

Dat de zwakkeren in Amerika in 2016 massaal stemden op de kandidaat die – samen met zijn kornuiten – hun al decennialang de centjes uit de zak klopt, vind ik toch wel de grap van de eeuw. En dat gaan ze dit jaar weer doen. De beloofde Endlösung is nog geen stap dichterbij, maar het oor wil ook wat. Als de Führer spreekt luisteren ze allemaal “alsof hun lauw water in de oren gegoten wordt”, zoals we zulks in Friesland plegen uit te drukken… eh, plachten.

Ik heb trouwens ook nooit begrepen, waarom de Engelsen, vaak van eenvoudige komaf, die hier in Santana afmeerden, zo verschrikkelijk koningsgezind waren. Misschien had het er iets mee te maken, dat HM zogenaamd hun pensioen betaalde.
Zo krijgt “onze” dochter, die wegens haar ziekte een officieel schrijven van HM in de bus kreeg dat ze gedurende de viruscrisis de deur niet uit mag (behalve voor haar behandeling om de twee weken), iedere week een soort “kerstpakket” thuisbezorgd door – u heeft het al geraden – diezelfde HM.
Die HM is de onnozelste niet, hoor! Geef het volk brood… eh, blikvoer en balspel.

“Goed idee!” dacht een campagneleider in Amerika en liet de cheque voor alle door de Covidcrisis getroffen Amerikanen ondertekenen door POTUS (hetgeen – als ik ´t goed heb – staat voor: Powerpredators of Trump´s Ununited States).

Zo heb ik ook nooit begrepen waarom de Engelse arbeidersklasse in groten getale conservatief stemt. Maar dat raadsel is volgens mij inmiddels ook opgelost. Je leert nog eens wat, als je “dochter” in Engeland woont. Ze vertelde me dat ze iedere week naar de conservatieve club (kortweg: Con Club) gaan, teneinde zich daar vol te laten lopen. Omdat het de enige plek in Engeland is waar de drank nog betaalbaar is. In Frankrijk wil je er nog niet dood gezien worden, bij de Con Club – laat staan, dronken – maar in Engeland kan ze dat geen kloot schelen. Vive la vie et vive les cons!
Ja, laat die Tories maar schuiven. Die kwamen en komen er wel!

Saillant detail is wel, dat onze superlinkse dochter, toen ze nog in Portugal woonde, smalend neerkeek op haar moeder omdat ze tot de middenpartij behoorde – zeg, het Portugese CDA. En vervolgens laat ze zich iedere week vollopen bij de Con Club. Ehh… onze superlinkse dochter, hè – niet haar moeder. Hahaha!

Hè?

Liet, ja. U heeft gelijk. Want nu mag ze de deur niet meer uit van HM.

Dit vind je misschien ook leuk...