Kolenschoppen van liefde

Bisschop Michael Curry – de eerste zwarte bisschop in de Episcopale Kerk in de VS – gaf een bevlogen preek bij de koninklijke huwelijksvoltrekking tussen prins Harry en Meghan Markle.

Hier volgt de volledige versie:

“En nu, in naam van onze liefhebbende, bevrijdende en levenschenkende God, Vader, Zoon en Heilige Geest: Amen.

Bind mij als waarmerk op uw hart, als zegel aan uw hand, want liefde is opgewassen tegen de dood, passie tegen het graf. Haar flakkeringen zijn als een laaiend vuur, een verzengende vlam. Vele wateren kunnen liefde niet blussen, en overstromingen haar niet verdrinken.

Wijlen Dr. Martin Luther King jr. zei eens, en ik citeer: ‘Wij moeten de kracht van liefde ontdekken, haar reddende kracht. En als we daarin slagen, dan zullen we deze oude wereld herscheppen in een nieuwe, want liefde is de enige weg daarnaartoe.’

Liefde heeft kracht. Onderschat haar niet. Ga er ook niet overdreven sentimenteel over lopen doen. Er schuilt gewoon kracht in liefde.

Als je me niet gelooft, denk dan aan de tijd dat je voor het eerst verliefd werd. De hele wereld leek te draaien om jou en je geliefde.

O, zeker, er schuilt kracht in liefde. Niet alleen in haar romantische verschijningsvorm, maar in welke vorm dan ook, welke liefdesvorm ook. Er zit een zekere logica in wanneer er iemand van je houdt, en dat wéét je, wanneer er iemand om je geeft, en dat wéét je, wanneer je liefhebt en dat ook laat zien, vóelt dat gewoon goed.

Zij heeft wat goeds. En daar is een reden voor. Die reden heeft te maken met de bron van die kracht. We zijn namelijk gemaakt door een liefdesgrootmacht, en onze levens waren bedoeld – en zijn bedoeld – om te leven in de geest van die liefde. Dit is waarom we op aarde zijn.

Uiteindelijk is de bron van liefde God zelf: de levensbron van ons allemaal. Er is een oud middeleeuws gedicht dat luidt: ‘Waar echte liefde heerst, daar is God in eigen persoon.’

Het Nieuwe Testament zegt het zo: ‘Gelieven, laten we elkaar liefhebben, want liefde komt van God, en zij die liefhebben komen voort uit God en kennen Hem. Zij die niet liefhebben, kennen God niet.’ Waarom? ‘Omdat God liefde is.’

Liefde vermag veel. Liefde vermag te helpen en te genezen, zoals niets anders dat kan.

Liefde heeft de kracht om te verheffen en te bevrijden, zoals niets anders dat heeft.

Liefde is in staat ons te laten zien hoe te leven.

Bind mij als waarmerk op uw hart… als zegel aan uw hand, want liefde is opgewassen tegen de dood.

Maar liefde draait niet alleen om een jong koppel. Nu wordt de kracht van liefde toevallig eventjes aangetoond door het feit dat we allemaal hier zijn. Twee jonge mensen werden verliefd, en wij komen allemaal kijken.

Maar het is niet alleen voor en om het jonge koppel, dat we zo blij zijn. Er is meer.

Jezus van Nazareth werd eens door een rechtsgeleerde gevraagd om de essentie van Mozes’ geboden te benoemen, en hij greep terug op de Hebreeuwse geschriften, op Deuteronomium en Leviticus, en Jezus zei: ‘Gij zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en grootste gebod. En de tweede lijkt erop: Heb uw naaste lief als uzelf.’

En toen voegde hij er volgens Mattheus aan toe: ‘Op deze twee, liefde voor God en voor uw naaste, rust alles – alle wetgeving, alle profeten, al wat Mozes geschreven heeft, alles in de heilige profeten, alles in de geschriften, al wat God geprobeerd heeft de wereld aan het verstand te peuteren… heb God lief, heb je naasten lief, en als je dan toch bezig bent, heb jezelf lief.’

Nee.

Iemand zei eens dat Jezus de meest revolutionaire beweging uit ’s mensen geschiedenis begonnen is.

Een beweging die gestoeld is op Gods onvoorwaardelijke liefde voor de wereld – en een beweging die mensen opriep om die liefde in daden om te zetten, en zodoende niet alleen het eigen leven te veranderen, maar het aardse bestaan zelf.

Ik heb het wel over kracht hier, werkelijke kracht – de kracht om de wereld te veranderen.

Als je me niet gelooft… wel, er waren enkele oude slaven in Amerika’s vooroorlogse Zuiden die de dynamische kracht van liefde verklaarden en waarom zij herscheppende kracht zou hebben.

Zij verklaarden het zo.
Ze zongen een geestelijk lied, zelfs in volle gevangenschap. Het is een lied dat zegt ‘There is a balm in Gilead…’, een heilzame balsem, eentje die alles in orde maakt.

‘In Gilead is een balsem te vinden welke gewonden beter maakt, in Gilead is een balsem welke de van zonde zieke ziel geneest.’

En één van de coupletten legt precies uit hoe dat komt. Zij zeiden: ‘Als je niet kunt preken als Petrus, en ook niet kunt bidden als Paulus, vertel dan gewoon over Jezus’ liefde, over hoe hij stierf om ons allen te redden.’

O, dát is de balsem in Gilead!
Die manier van liefhebben is de manier om te leven. Zij hadden het begrepen: hij stierf om ons allen te redden.

Hij stierf niet om er zelf wijzer van te worden. Jezus kreeg niet een eredoctoraat of zo, voor zijn sterven. Welnee… hij schoot er geen ene donder mee op. Hij gaf zijn leven, hij offerde zijn leven, voor het welzijn van anderen, voor het welzijn van de ander, voor het welzijn van de wereld… voor ons.

Dát is wat liefde is. Liefde is niet baatzuchtig of egocentrisch. Liefde kan opofferend zijn, en in die zin verlossend, reddend. En die manier van onbaatzuchtig, opofferend, verlossend liefhebben verandert levens, en kan de wereld zelf veranderen.

Als je me niet gelooft, sta dan eens even stil bij het volgende. Stel je een wereld voor waarin liefde voor elkaar de normaalste zaak is.

Stel je je huis-en-haard en je familie voor, waarin liefde voor elkaar de normaalste zaak is. Stel je je buurt en je woonplaats voor waarin liefde voor elkaar de gewoonste zaak is.

Stel je regeringen voor en hele landen waarin liefde voor elkaar de normaalste zaak is. Stel je commercie en handel voor waarin liefde voor elkaar de gewoonste zaak is.

Stel je deze oude, vermoeide wereld eens voor, waarin liefde voor elkaar de normaalste zaak is – wanneer liefde voor elkaar onbaatzuchtig geworden is, opofferend, reddend.

Wanneer liefde voor elkaar de gewoonste zaak van de wereld geworden is, is er geen kind meer dat hongerig naar bed gaat – never en nooit meer.

Wanneer liefde voor elkaar de normaalste zaak van de wereld geworden is, laten wij rechtvaardigheid rustig zijn gang gaan als een machtig stromende rivier en gerechtigheid als een eeuwig vliedende beek.

Wanneer liefde voor elkaar de gewoonste zaak van de wereld geworden is, behoort armoede tot het verleden. Wanneer liefde voor elkaar de normaalste zaak van de wereld geworden is, is de aarde één groot heiligdom.

Wanneer liefde voor elkaar de gewoonste zaak van de wereld geworden is, leggen wij onze zwaarden en schilden neer, daar bij de waterkant, en is oorlog niet langer een optie.

Wanneer liefde voor elkaar de gewoonste zaak van de wereld geworden is, is er plaats genoeg – meer dan genoeg – voor al Gods kinderen.

Want, wanneer liefde voor elkaar de normaalste zaak van de wereld geworden is, behandelen we elkaar echt als… wel, alsof we echt familie van elkaar zijn.

Wanneer liefde voor elkaar gewoon geworden is, beseffen we dat God ons aller bron is, en dat we in feite broeders en zusters zijn, Gods kinderen.

Broeders en zusters van mij, dát is een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuwe wereld, één grote familie van nieuwe mensen.

En laat me jullie één ding op het hart binden, ouwe Salomon had gelijk in zijn Hooglied: dat ís vuur.

Pierre Teilhard de Chardin – en als ik dit verteld heb, zal ik gaan zitten; er moet hier tenslotte getrouwd worden – Frans jezuïet Pierre Teilhard de Chardin was wellicht één van de allerwijste mannen, één van de allergrootste geesten van de 20ste eeuw.

Jezuïet, Rooms-katholiek priester, wetenschapsman, geleerde, mysticus.

In sommige zijner geschriften stelde hij, vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond alsmede zijn theologische, in sommige van die geschriften stelde hij – en anderen met hem – dat de ontdekking van vuur, of liever het vangen en beteugelen ervan, één van de grootste wetenschappelijke en technologische ontdekkingen uit de menselijke geschiedenis is.

Vuur heeft in belangrijke mate menselijke beschaving mogelijk gemaakt. Vuur heeft koken mogelijk gemaakt en ons hygiënische voedselbereiding gebracht, wat de verspreiding van ziekte steeds verder teruggebracht heeft.

Vuur heeft het verwarmen van ruimtes mogelijk gemaakt en daarmee migratie naar alle windstreken, zelfs naar koudere klimaten.

Vuur heeft het mogelijk gemaakt – er zou geen bronstijd geweest zijn zonder vuur, geen ijzertijd, geen Industriële Revolutie.

De ontwikkelingen op het gebied van vuur en technologie zijn in grote mate afhankelijk van ‘s mensen vernuft en zijn capaciteit om vuur naar zijn hand te zetten en het te zijnen voordele te gebruiken.

Is er hier vandaag iemand met de wagen gekomen misschien – met z’n automobiel, bedoel ik? Knik van ja als ’t zo is – ik weet toevallig dat er enkele door paarden voortgetrokken rijtuigen waren. Maar voor diegenen onder ons die per auto gekomen zijn, vuur – het gecontroleerde, beteugelde vuur – maakte zulks mogelijk.

Ik weet dat de Bijbel zegt, en ik geloof hem, dat Jezus over het water liep. Maar ik moet jelui in alle eerlijkheid bekennen, dat deze jongen niet over de Atlantische Oceaan naar hier is komen lopen, hoor.

Gecontroleerd vuur in een vliegmachien heeft me hier gebracht. Vuur maakt het ons mogelijk te teksten en te twitteren en te e-mailen en te Instagrammen en te Facebooken en lekker asociaal met elkaar te wezen.

Vuur maakt dat alles mogelijk, en de Chardin beweerde dat vuur een van de grootste ontdekkingen uit de menselijke geschiedenis was.

En hij ging verder met te zeggen dat indien de mensheid er ooit in zou slagen om de energie van vuur nogmaals te vangen, indien de mensheid ooit de energie van liefde zou kunnen vangen – het voor de tweede keer in de geschiedenis zal zijn dat we vuur ontdekken.

Dr. King had gelijk: we moeten liefde ontdekken – de reddende kracht van liefde. En wanneer we daarin slagen, maken we van deze oude wereld een nieuwe wereld.

Broeder van mij, zuster van mij, dat God u moge liefhebben, zegenen en ons allen vasthouden in die grote almachtige handen van liefde.”

Dit vind je misschien ook leuk...