Iens

Inkeldris binne Dauwe en ik hast (!) deselde miening tagedien. Hy fynt Trump bygelyks ‘de nije Jezus’. Sjuch, dat giet my no krekt wat te fier. Mar, hoe’t ‘The Ace in the Pack’ juster ‘The Jester from Leicester’ alle hoeken fan ‘e tafel sjen liet, dat wie machtich.

Dit vind je misschien ook leuk...