Hûnebaan

Master: Ik jou dy in hûntsje, en noch in hûntsje, en noch in hûntsje. Hoefolle hûntsjes hast no?

Dauwe: Fjouwer.

Master: Goed harkje! Ik jou dy ien hûntsje, en noch ien, en noch ien! Hoefolle hast dan?

Dauwe: Fjouwer.

Master: Wy dogge it oars! Ik jou ien fan dy hûntsjes in bonke, en noch in bonke, en noch in bonke. Hoefolle bonken hat dat hûntsje dan?

Dauwe: Trije.

Master: Sjuchst no wol? Do witst it wol! No jitris … Ik jou dy ien hûntsje, en noch ien derby, en noch ien dêrop ta. Hoefolle hûntsjes hast dan, leave jonge? No goed neitinke!

Dauwe: Fjouwer.

Master: Mear hûnen as bonken? Hoe kin dat no, grutte kloat datste biste!

Dauwe: Ik haw al in hûntsje.

Dit vind je misschien ook leuk...

2 reacties

 1. D.f.d.Meulen schreef:

  Ik jau di ‘n book, noch ‘n book en noch ien.
  Hoefolle hast now? fiour. Ik hav âll ‘n book.

 2. D.f.d.Meulen schreef:

  —, greote cloat dâtst, die’tst beast?
  3 + 1 = if fjouwer hounen!
  ‘t Lucht-fabriek
  ‘t Neye normaal: Koroané-dea’gewoan