Evolutionaire inertie

Kijk, ik volg het Nederlandse gebeuren allang niet meer (net als de meesten van mijn zogenaamde “FB-vrienden” in Nederland, heb ik gemerkt), misschien omdat het in de kern niet afwijkt van wat zich elders in de wereld afspeelt.
Daarom durf ik me wel ongeveer voor te stellen welke non-argumenten nu de ronde doen naar aanleiding van de kille moord in Den Haag afgelopen zondag, welke me overigens eerst vandaag ter ore kwam – de moord op de vakantieganger die in Nederland een feestje kwam bijwonen. Een misdaad gepleegd door een zootje jeugdpuisterige asfaltjeugd in politie-uniform – De Moordbrigade, zeg maar…

Eén van die non-argumenten zal ongetwijfeld zijn: “Tja, je weet natuurlijk niet wat ie gedaan had!”
Alsof de doodstraf opnieuw ingevooerd is in Nederland, met dien verstande dat thans jan-en-alleman naar eigen inzicht rechter en beul mag spelen.
Een ander non-argument zal zijn: “Ach, dat had ook kunnen gebeuren als die man wit was geweest!”
En meer van dat gelul! Allemaal bedoeld om het werkelijke “probleem” niet onder ogen te hoeven zien, de omstandigheid dat racisme deel is van la condition humaine, net als bijvoorbeeld machismo
Het is allang niet meer zo dat de man meer gevaar loopt omdat híj degene is die op jacht gaat of stamoorlogen voert. Toch heeft een oerstemmetje diep in hem ervoor gezorgd dat hij zich tot op de dag van vandaag superieur waant aan de vrouw. De met enige zelfbeheersing begenadigde, erudiete geitewollen sok weet dat oerstemmetje met rationele argumenten de baas te worden; de van kindsbeen af met de bijbel om de oren geslagen zwarte kous hóeft dat dan weer niet, van zijn kerkgenootschap (en weet vermoedelijk niet eens wat “rationele argumenten” zijn).

Evenzo heeft de homo sapiens langs evolutionaire weg het basale instinct verworven dat een vreemde snoeshaan – te herkennen aan afwijkende “clubkleuren” (andere gezichtsverf, andere tatoeages, andere uitdossing e.d.) – per definitie een bedreiging vormt voor zijn fundamentele bestaan, omdat die hapsnurker er negen-komma-negen van de tien keer op uit is om zijn clan de rechtmatige prooi, de binnengehaalde oogst, de vruchtbare vrouwen, het te vuur en te zwaard verworven territorium of andere rijkdommen te ontfutselen – en wel, gewapenderhand.
Wat ik maar zeggen wil, is dat die atavistische haatreflex tot op de dag van vandaag nog bij eenieder van ons in werking treedt, ongeacht of we Hutu, Hongaar of Hagenees zijn. Ik beweer – met andere woorden – dat ‘s mensen instinctmatige ontwikkeling géén gelijke tred heeft kunnen houden met de demografische ontwikkelingen van de afgelopen honderden jaren – evolutionair beschouwd niet veel meer dan die leap second van gisterenavond. Die schrikkelseconde was misschien voldoende om onze hanekam niet van kleur te doen verschieten bij het zien van iemand die uiterlijk van ons verschilt, en de innate xenofobie enigszins milder te stemmen tot een afwachtend “‘t Is een vreemdling, zeker, die verdwaald is, zeker!?”, maar is volstrekt ontoereikend gebleken, om de niet-aanstuurbare adrenalinepomp buiten gevecht te stellen.

Daar komt dan nog bij, dat zojuist wetenschappelijk is komen vast te staan dat de homo sapiens zich in Europa(!) heeft gekruist met de neanderthaler, uit pure geilheid van tenminste één der partijen (en vermoedelijk van beide), hetgeen een drastische terugval in herseninhoud teweegbracht… ehhh, bij tenminste één van beiden. Naar verluidt is het hele geneuk destijds begonnen in Den Haag, en wel op de Politie-school.

Kortom, de met enige zelfbeheersing begenadigde, erudiete geitewollen sok zal weliswaar zijn basale reflexen met rationele argumenten het zwijgen weten op te leggen; de van jongsaf met de bijbel doodgeslagen Nederthaler daarentegen…

Afijn, het werkelijke probleem – dat van “onbekend maakt onbemind” dus – is naar mijn mening een gebed-zonder-eind, zolang we in ons leven-van-alledag geen afstand willen doen van segregatie en uitsluiting in beroep, kerk, school, villawijk, gegoede buurt en ga zo maar door…
Hè? Sport?
Nee, sport verbroedert!

Dit vind je misschien ook leuk...