Dûnsje de Lambada!

Opdroegen oan ús pake Keimpe Piters Dykstra,
dy’t slij wie nei akkordeonmuzyk


[foarspul]

Gûle sil no hij
Dy’t my oan it gûlen krije woe
Gûle sil no hij
Dy’t my oan it gûlen krije woe

Gûle sil er grif as er tebektinkt oan mij
Dy’t er spitigernôch net hâlde koe
Gûle sil er wis as er tebektinkt oan mij
Dy’t er spitigernôch net hâlde koe

Ik kom him yn ’t sin
Wêr dan ek hy letter giet of stiet
Hy komt my yn ’t sin
Wêr dan ek ik letter ien ferjit

Dûnsjen op it strân is fan no ôf oan myn flij
Want de leafde is as ebb’ en tij
Dûnsje sil ik grif as ’k tebektink oan dij
Dy’t myn kening wie foar in amerij

[tuskenspul]

Ik kom him yn ’t sin
Wêr dan ek hy letter giet of stiet
Hy komt my yn ’t sin
Wêr dan ek ik letter ien ferjit

Gûle sil er fêst as er tebektinkt oan mij
Dy’t er leafhie foar in amerij
Blydskip en fertriet bliuwt altyd de meldij
Want de leafde is as ebb’ en tij

[tuskenspul]

Ai, ai, ai
Dûnsje de Lambada
Dûnsje de Lambada


[Lambada – Kaoma]

Chorando se foi
Quem um dia só me fez chorar
Chorando se foi
Quem um dia só me fez chorar

Chorando estará ao lembrar de um amor
Que um dia não soube cuidar
Chorando estará ao lembrar de um amor
Que um dia não soube cuidar

A recordação
Vai estar com ele aonde for
A recordação
Vai estar pra sempre aonde eu for

Dança, sol e mar, guardarei no olhar
O amor faz perder, encontrar
Lambando estarei ao lembrar que esse amor
Por um dia, um instante foi rei

A recordação
Vai estar com ele aonde for
A recordação
Vai estar pra sempre aonde eu for

Chorando estará ao lembrar de um amor
Que um dia não soube cuidar
Canção, riso e dor, melodia de amor
Um momento que fica no ar

Ai, ai, ai
Dançando lambada
Dançando lambada

Dit vind je misschien ook leuk...