Categorie: ´t is oars

Endemolsk (1)

F: Wêrom skriuwt Jaap eigentlik yn it Frysk, as Jaap foar syn deistich wurk yn oare talen skriuwt – meast yn it Nederlânsk? A: Dat lêste wurd fljucht my de kop fuort al fan...

Jonasse of jonast wurde

In Portugeeske kommentator fan Eurosport fûn dat Vingegaard juster net kollegiaal wie njonken Roglic troch op de lêste klim út te naaien. Dat fûn ik wat in nuver sizzen. As in team sa manmachtich...

Teory en praktyk

As in oerheid net neirydt oft alles neffens plan ferrint, dan is in lân of gea ôfhinklik fan yndividu’s dy’t de needklok liede. As dy op har bar it swijen oplein wurdt fan lju...

Materialisme

Der binne fansels withoefolle ferskelen tusken de âlde wrâld en de nije. Giet it der yn Jeropa nei myn fieling om wêr’t men wei komt en wat men dien hat, oarekant ’e sleat leit...

Sjef Sjeny

– Begrypst wol, tink, dat ik dy no foar myn eare en fatsoen fan kant helpe moat, nei dy mislearre grap fan dy okkerdeis. – Lit dat mar oan mij oer! – Hoesa? –...

Matildas walse

De wedstriid fan Austraalje tsjin it Ingelân hjoed wie wer typysk sa’n spultsje fan in team dat mei it hert spilet tsjin ien dat de holle brûkt. Wat dat oanbelanget like it wol in...

Allinnich yn Amearika

Nijskommentator Jones sei niiskrekt op CNN:‘As in man gading makket oan in baantsje by jo bedriuw en jo freegje him oft er ea mei justysje yn oanrekking kommen is, en de man anderet dat...