Categorie: Us ûnferdraachsume ferdraachsumens

Anders

Er wordt veel lippendienst bewezen aan: “Het is maar goed dat we niet allemaal gelijk zijn!” Maar, zoals ik in mijn post Big Brother van 15 juli jl. al even aangaf: Wee je gore...

Big Brother

“Hij was anders” is een prachtig grafschrift, waarvoor men zou tekenen. “Hij is anders” is evenwel een regelrechte veroordeling, die tot uitstoting leidt — dat is een wet van Meden en Perzen. Dat viel...