Category: Mores

Ien poepke en it wie stront

Okkerdeis skreau ik jim ommers noch, dat dy Ibearjers hjirre net rjucht wend binne oan fytsers. Se geane net rom om jin hinne, mar jouwe jin leafst in tútsje mei de sydspegel, mei omtrint...

Mens sana in corpore sano

Een moderne Gym behoort eigenlijk uit drie delen te bestaan… In het eerste vertrek – vanwege de hoge luchtvochtigheidsgraad ook wel “het aquarium” genoemd – mogen de feuten, die in het goeddeels gephotoshopte slankheidsideaal...

Preto e branco

Politicamente não vejo grandes diferenças entre Portugal e Holanda, embora em Portugal felizmente não existam aqueles partidos pequeninos – ô, coitadinhos! – de extremo-direito. Por outro lado, em Portugal também não há um Partij...

‘t Is een vreemd’ling, zeker…

Toen een oud-collega ‘s anderendaags een foto van een jubilerende tandarts uit zijn dorp via de sociale media de virtuele wereld in slingerde, dacht ik onwillekeurig even met weemoed terug aan mijn eigen vroegere...

The British way

“That’s a very good point you made there, sir”, the president said. I was receiving those words of praise in the course of a management convention at Strathclyde University, Glasgow… I was over the...

Pride and prejudice (vervolg)

O ja, nu weet ik weer wat ik zeggen wou… Waarom ik een hekel heb aan generalisaties? Nou, omdat men zich daarmee licht kan vergissen! Neem nou bijvoorbeeld Australië… Eén van de feel good-programma’s...

Pride and prejudice

Overigens moet mij van het hart dat ik absoluut niet houd van grove generalisaties… Hè? Nee, serieus; generalisatie en vooroordelen zijn mij een gruwel! Neem bijvoorbeeld het vaak verkondigde standpunt dat alle Duitsers brallerig...

Verdraagzaamheid in Iberië

Daar waar in Nederland (als ik het me goed herinner) het gesprek pas echt goed op gang kwam als men ontdekte dat men van mening verschilde, is het in Portugal op zo’n moment meteen...

Viver à balda

Enerzijds lijken wetten en voorschriften de Portugees iberisch koud te laten (het Wetboek heeft min of meer dezelfde functie als het stripboek: Lachen!), anderzijds lijkt er een heilig ontzag te bestaan voor ‘s lands...

Death penalty

I believe that anyone who’s still defending capital punishment, should be executed.