Asiel voor andersdenkenden

De Noordelijke Nederlanden vormen sinds mensenheugenis een toevluchtsoord voor mensen die hun godsdienst in vrijheid willen uitoefenen. Misschien hadden ze van meet af aan beter de grendel op de deur kunnen houden voor onverdraagzame (lees: gewelddadige) godsdiensten, zoals bijvoorbeeld het Katholicisme.
Al zitten daar natuurlijk óók twee kanten aan. Want toen de Katholieken met harde hand Moslims (en Joden) naar genezijde van De Straat van Gibraltar mepten, oogstten ze… applaus. Toen ze evenwel de overige andersdenkenden, te weten Protestanten en de achtergebleven, (zogenaamd ‘bekeerde’) sefardische Joden, over de kling begonnen te jagen, vond men dat in de Noordelijke Nederlanden opeens afkeurenswaardig…
Ja, is dat niet een béétje ‘met twee maten meten’!?

Laat onverlet dat het katholieke geloof nooit en te nimmer als officiële godsdienst erkend zou zijn geworden, indien men toen metéén de voorwaarde van Geweldloosheid had gesteld!

Wat zegt u? Noord-Ierland? Beeldenstorm?
Oh, u bedoelt, dat Protestanten ook niet zonder zonden zijn!
Tja, daar heeft u wel een punt.
Gaza?
Oh, u doelt op de Joden nu!
Wel…
Boko Haram? ISIS?
Ach, u wil eigenlijk gewoon zeggen: GODSDIENST = GEWELD!
Tja, die slag is u misschien! Waar wil u hem hebben?
Wat nou, gewelddadig?
Ikke!?

Dit vind je misschien ook leuk...