Dagelijks Archief: mei 19, 2024

Jild!

Yn Portugal sizze wy: Dá tempo ao tempo! (= Jou tiid de tiid!) Dêr wolle wy mei sizze: It komt wol wer goed! Dy hâlding sit wat fan fatalisme yn, fûn ik altiten. Men...