Dagelijks Archief: november 12, 2023

Us alderleafste omke Pyt

– Wy leine op in kear mei it skip yn Philadelphia. Hoe wie dat ek mar wer…? Omke klaut him yn it burd, oft er dêr it antwurd fine sil. – Ik leau dat...