Dagelijks Archief: november 5, 2023

Endemolsk (2)

F: Jaap hat it no oer de ynfloed fan it Hollânsk… uhh, Nederlânsk op it Frysk, mar binne der ek foarbylden fan oarsom?A: Ik skriuw altyd fan ‘gisteren’, mar okkerwyks wie der in Amsterdamske...

Iensumens

Ja, ik haw altyd al wat singelier west.Eartiids krige ús mem bygelyks maten fan my om ‘e duorren: oft Jaap ek meikaam. No, ús mem wist dat ik nea fier wêze koe. Want as...