Maandelijks archief: augustus 2023

Sjef Sjeny

– Begrypst wol, tink, dat ik dy no foar myn eare en fatsoen fan kant helpe moat, nei dy mislearre grap fan dy okkerdeis. – Lit dat mar oan mij oer! – Hoesa? –...

Gabber Harm

Hij behoorde tot die zeldzame mensen die — ongewild en onbedoeld — je met je neus op je eigen tekortkomingen drukken. – Leuke vakantie gehad, Jaap?– Ja, hartstikke leuk.– Vertel eens wat leuks dan?–...

Matildas walse

De wedstriid fan Austraalje tsjin it Ingelân hjoed wie wer typysk sa’n spultsje fan in team dat mei it hert spilet tsjin ien dat de holle brûkt. Wat dat oanbelanget like it wol in...

Allinnich yn Amearika

Nijskommentator Jones sei niiskrekt op CNN:‘As in man gading makket oan in baantsje by jo bedriuw en jo freegje him oft er ea mei justysje yn oanrekking kommen is, en de man anderet dat...

Piter Griens Krikerige Mek

Ferlet fan in hân en help my troch de nachtFan sêfte earms dy’t my kuozje en leafkje út alle machtSadree’t it tsjuster wurdt, bin ik skjin yneinEn kriget dizze jonge ferlet fan dij Ferlet...

Kânselkultuer

In pear jier ferlyn hearde ik Maria dy’t yn ’e tún dwaande wie, entûsjast petearjen mei guon lju. ‘Dat binne grif de nije buorlju,’ ornearre ik, want doarpsidioat João hie ús ferteld dat it...

Van men tot generaliserend je

‘Want ook als je niet meer de hele dag op een boot kan of wilt dansen, willen veel mensen nog wel meedoen aan de Pride.’ Deze zin kwam ik vandaag tegen op de nieuwssite...

De wierheid

It probleem mei de wierheid is dat dy foar ekstremisten absolút is en foar… eh, gewoane lju relatyf. De lêsten leit er earne yn ’e midden by. It wurdt in bytsje behyplik en jou...