Dagelijks Archief: november 5, 2022

Freegje it my net

Freegje my net om my te ferbrekken Kom my net oan ús memmetaal Sa freegje ik jim net om moai te ferrekken Frysk is myn rjucht… en net yllegaal[koar:] Sa freegje wy net om...