Maandelijks archief oktober 2022

De lege midden (2)

Ik skatterje it út op sokke stuiten. Men hat wol fan sokke lju heart, op it tillfyzje bygelyks, of oer har lêzen, mar … nee, wol? Besteane hja yn it echt? Sa wie ik...

Lit ús it sa dwaan

‘Laat ons het zo doen.’ Zeggen jullie dat echt zo in Vlaanderen? Prachtig! Weer een bouwsteen in de stelling dat het Vlaams en het Fries op elkaar aansloten voordat die verrekte Hollanders, verkleed als...

Vieze ouwe man

Wel, als je onderaan bladzijde 89 begint te lezen van de file die ik je vanmorgen toestuurde, dan weet je wat ik bedoel.Of het een trend is? Dat zou kunnen. Ikzelf moest meteen denken...

Het voegwoord dat

Persoonlijk zie ik er geen been in, om onderwerps- of voorwerpszin met een komma te scheiden van de hoofdzin. Zoals bijvoorbeeld in voorgaande openingszin of in de zin: Het gaat niemand wat aan, op...

DE Nederlandse taal bestaat niet

Ze lijkt geslaagd, die nationale inspanning om de naam Holland internationaal te laten vervangen door De Nederlanden. Tenminste, Portugese medeburgers schieten me geregeld aan met de vraag waarom ze in plaats van Holanda op...