Daily Archive: July 20, 2021

Wêrom’t ik in hûneman bin

Wat letter oft ik thúskom, wat blider oft Bijke is Bijke fynt it neat net slim, as ik by fersin in oare namme rop Bijke fynt it wol moai, as guod oer de flier...