Monthly Archive: July 2021

Belij fan Covid-19

Hja:– Fynst ek dat ik grouwer wurden bin ûnder myn karantêne? Hy:– Wiest foartiid al net botte trinten. Tiid fan ferstjerren: 11:58 oere Oarsaak: Covid

Luís Filipe Vieira

Não percebo toda essa indignação para com o Rei das Águias ou o Presidente dos Frangos … ou qualquer que seja a alcunha do Luís Filipe Vieira. O homenzinho merece uma Medalha de Honra,...

Gâns behang

Twa-ûnder-ien-kapwennings binne yn ‘e regel inoars spegelbyld, dus kwa ôfmjittings gelikens. Dat Floris Jan frege oan syn nije buorman Jan Floris hoefolle rôlen oft er koft hie doe’t er de wenkeamer behong.– Tsien rôlen,...

‘n Man is syn wurd

[oersetting fan I’m a man of my word fan Collin Raye syn album Extremes, neffens my ien fan de alderbalderbêste albums ea] ‘n Man is syn wurd‘k Mien wat ik sis‘k Stean by myn...

Wêrom’t ik in hûneman bin

Wat letter oft ik thúskom, wat blider oft Bijke is Bijke fynt it neat net slim, as ik by fersin in oare namme rop Bijke fynt it wol moai, as guod oer de flier...

Olha, olha!

A minha mulher não tem paciência para programas de televisão. Enquanto eu estou a ver as notícias, tem sempre uma tarefa qualquer nas mãos. Quando se passa uma imagem espetacular nas notícias, duma cheia...

Luctor et … immergo

De Nederlânske taal is neffens my in fersin. De oantsjutting is safier mis as Jistrum fan Madrid leit. It Nederlân — dat om utens nammers De Nederlannen hjit — ken formeel ommers twa offisjele...