Daily Archive: April 7, 2021

‘t Geheim fan ‘e smid

Komt in frommiske mei har auto by de garaazje om’t de motor langer ûnregelmjittich rint. – Ik sil wol efkes sjen, seit de garaazjeman. Kom mei in oerke mar wer, dan wit ik grif...