Daily Archive: April 6, 2021

It feintsje by ‘t eintsje

In neakene keardel fleach troch de buorren. De plysje wie him yn it sintrum hast efterynrûn. Dêr fleach er hurd de tsjerke yn. – Dêrsanne, wiisde dûmny de plysje, de duvel is yn ‘e...