Monthly Archive: March 2021

Amuse-gueule

Leave Pyt en Froukje,Ik sil harren werris skilje, tink ik wakker, en dan ûntkomt it my wer. It begjint mei my al betiid, sjugge jim wol – noch betider as mei ús heit   Hoe...

Tsien mei in griffel

It wie tentamentiid op it LeF, de skoalle foar Lânbou en Feehâlderij. Ik snjitske lykas wenst troch de fragen fan it biologyproefwurk hinne. Lêste fraach: Neam de 7 (sân) foardielen fan memmetate! (tink der...

Saneamento in corpore sano

Eles vão começar com a instalação de esgotos no Pomarão, disse o Fernando, está escrito num papel ao pé das caixas de correio. Ora bem, respondi, parece que eles já falaram disso quando o...

Curandeiro de m….

Pergunta o Jorge: Então, pá, aquele curandeiro de fé que visitaste ontem, valeu a pena? Responde o Zé: Curandeiro de fé? Curandeiro de fé? Curandeiro de merda, pá! Até havia aí um gajo numa...

Gentleman bedrager

Moin Sytze, Dus dat fûnst wol aardich, begryp ik, dy stikjes niiskrekt oer ‘Ferjit dyn ûnderbroek net!’ en ‘Sinterske gebedsgenêzer’ 😉 Dy stikjes sil de takomme tiid net folle fan op ‘e hispel komme,...

Sinterske gebedsgenêzer

Freget Dauwe: Wie dy gebedsgenêzer noch wat, ju, dêr’tst juster hinne west hast? Anderet Romke: Och godskes nee, jonge! Dy keardel wie gjin skop foar de kloaten wurdich! Sels in man yn in rolstyoel...

Ferjit dyn ûnderbroek net!

Maria en ik helje ús pak molke of in pûn sipels by de winkelman 25 km fierderop. Mar ien- of twaris yn ’e moanne ride wy nei de supermerk yn it haadplak, 80 km...