Monthly Archive: February 2021

De man it skip, it wiif it roer

Jaap komt moai hastich de jachtweide yn, rint sûnder — lykas wenst — it hear oer te sjen streekrjucht troch nei de tape en hjit Jelle: ‘Jou my hurd ien!’Jelle, in taper fan it...

De grutte reis

Dauwe lêst tusken de dea-advertinsjes dat er juster stoarn is. Alhiel oeral skillet er syn stalke Romke.– Ik lês niis yn ‘e krante dat ik juster stoarn bin!– Ja, seit Romke, dat haw ik...

Us link ûnk

Ik mende myn golfweintsje by fersin in sânbak yn. It bleau op ‘e side yn it molle sân lizzen. In wolken fan in frommis dy’t sûnt koarten in baas filla njonken dy grien hat,...

Hânwaskje

Jaap en Maria hawwe yn it begjin fan harren relaasje ôfpraat en sis inoar jimmer de poerneakene wierheid, ek al hat dy noch sa’n skel lûd. Dat is no santjin jier lyn en hoenear’t...

Bearenboargerrjuchten

Dauwe rûn net earlik rjucht mear, doe’t er by syn sûpstalke Romke wei kaam. No ja, bearenboargerrjucht, lit ús mar sizze. Hy stapte frijwat oer de foet, sjuch. En net allinnich oer de foet....

The oldest constitutional hypocrisy

Remember the main reason why the Founding Fathers were seeking independence at the time? Exactly, because Great Britain happened to have abolished slavery! The divided states of America stood all of a sudden united —...

Tudo é relativo

Quando um avião cai do céu com quase 200 pessoas a bordo, todo o país está de rastos. Mas, quando passa um dia com menos 200 mortos de Covid-19, a gente está a respirar...