Daily Archive: September 10, 2020

Noch berne yn in hunebêd

Ik foel fan ´e wike gear oer de webside learningfrisian.com — in Ingelske webstee dus. Moai, net! Dat ik in bytsje piele, wylst it wiif nei har telenovela seach. No, dat foel ôf. Hin?Nee,...