Daily Archive: September 1, 2020

Jouke woe stomme graach in gruttere … brul

Auke en Jouke sitte yn in boatsje op de Tsjûkemar te fiskjen, yn ´e smoutte fan in reidkraach. It wol net bite. Auke risselwearret nei in healoere en nim in heak dy´t in slach...