Monthly Archive: August 2020

Fyntaligens

Trije glêzewaskers binne drok oan it rúthimmeljen op de boppeste etaazjes fan sa´n ûnbidigen minskepakhús yn Rotterdaam. Hommels brekt ien fan ´e keatlings dêr´t it bakje oan hinget dêr´t se yn steane te arbeidzjen....

Fuck the future

Yeah, that´s what I and the President of the United States have in common: We don´t give a damn about the future of our kids. The difference is: I don´t have any.

Linke Din

Ja, nuver is dat mei dizze applekaasje. Men kriget in reaksje, mar men kin net gewaarwurde wêrop. Alteast, ik net. Nee, Sytze, hear, ik haw net in nije funksje. Ik gean leaver gewoan dea....

Black is unhealthful

It´s hilarious to watch how dumbstruck CNN reporters are that three(!) police cars roll by and do not engage a heavily armed white(!) guy who just shot and killed a couple of peaceful protesters...

Sa nij as fleanen

Wat nij is, dêr sjucht men nij by op. Soks begjint fuort al yn ´e widze. En dêr begjint it kedizen ek — wat is wichtich en wat is ûnnut? Men hat rillegau foar...

HKS

Leave Pyt en Froukje, It giet lokkigernôch de goede kant wer út, mar… net kjel wurde no… ús Keimpe hat fan ´e wike in hertoanfal hân, op fekânsje yn Frankryk. Dat wie op ús...

Moai kloaten

Ik kin jim belove: sân jier mei pinekop omrinne, dat is gjin tréwes. Dokter sei lêstendeis tsjin my: “Wy hawwe alle mooglike remeedzjes besocht, útsein kastraasje.” No siet ik dêre net earlik op te...