Daily Archive: July 5, 2020

McRushmore

Politiek. Weet u nog hoe ´t was? Het kwam er grosso modo op neer dat de economisch sterken stemden op de partij die de status quo in stand wilde houden, en de zwakkeren op...