Daily Archive: May 4, 2020

Nederfrysk

Eale stalke, It is in ferlerne striid, haw ik noed, de striid foar it FryskDer binne witte folle striders foar it Frysk, dat is sa, mar hja stride fral… tsjininoar. It útgongspunt binne se...